IONIS S rešitve

Adidas Dame 5 Purple, Adidas Dame 5 Clear Mint Adidas Dame 5 Purple, Adidas Dame 5 Clear Mint


ZMANJŠUJE BREME DRUŽIN, KI SKRBIJO ZA LJUDI Z DEMENCO V ZGODNJI FAZI

IONIS-S je storitev za negovalce oseb v zgodnji fazi demence in z blagimi kognitivnimi motnjami.

Adidas Originals Authentic Hoody In Black, Adidas Originals La Trainer OG Black, Adidas Originals NMD R1 V2 - Boys' Grade School Black/black/gold Met | Space Tech http://faceraybans.com/85-adidas-originals-authentic-hoody-in-black-adidas-originals-la-trainer-og-black-adidas-originals-nmd-r1-v2-boys-grade-school-bla.html
Coach Bags Ebay Uk, Coach Bags On Poshmark, Smooth Cassidy Black Leather Cross Body Bag http://pandoraonlineshop.com/1228-coach-bags-ebay-uk-coach-bags-on-poshmark-smooth-cassidy-black-leather-cross-body-bag.html

IONIS-S nudi pomo? za varno in neodvisno življenje s podporo pomožnih in pametnih tehnologij.

IONIS S je naša prva rešitev za pomo? družinam, ki skrbijo za ljudi z demenco v zgodnji fazi. Vsebuje pametno uro ter vmesnik, ki omogo?a preprosto vklu?evanje naprav za spremljanje zdravja.

MVP_image1

V vsakem danem trenutku, vedite kje je vaša ljubljena oseba!

Pri starejših osebah obstaja ve?ja verjetnost za nesre?e, kot so padci in poškodbe, nenadna in kratkotrajna izguba zavesti ter kap. Mnogi od njih imajo ve? bolezni, ki se lahko poslabšajo. Akutna stanja npr. okužbe dihal, lahko povzro?ijo nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja. Vsa navedena stanja potrebujejo hiter odziv in zdravljenje za pospešitev popolnega okrevanja. Nenadne spremembe po?utja obi?ajno vplivajo na dnevno aktivnost in poslabšajo mobilnost. Zaradi tega, možnost spremljanje gibanja starejšega družinskega ?lana, lahko pove?a njegovo varnost ter samozavest.

Poleg tega lahko ljudje s kognitivnimi motnjami, zaradi številnih vzrokov, doživijo nenadno spremembo v duševnem zdravju, imenovano akutno konfuzno stanje ali delirij. Prav tako lahko postanejo dezorientirani v prostoru, še posebej v novem okolju. Zato je, v takšnih situacijah, spremljanje gibanja na prostem lahko zelo koristno.


Bodite pravo?asno obveš?eni, ?e se njegovo ali njeno zdravstveno stanje poslabša!

Nenadno poslabšanje zdravja pri starejših osebah je lahko posledica številnih vzrokov, vklju?no z okužbami, dehidracijo, neravnovesjem elektrolitov, diarejo, padcem, napakami pri zdravljenju z zdravili ter številnimi drugimi. Pravo?asen odziv in nudenje zdravniške pomo?i sta klju?nega pomena za za?etek ustreznega zdravljenja in prepre?evanje zapletov. Takšna oseba morda ne ve, kako resna je situacija in lahko misli, da je trenutno poslabšanje stanja nekaj normalnega. Zato možnost dostopa do zdravstvenih parametrov s strani negovalca omogo?i zgodnjo diagnozo zdravstvenih težav in takojšnjo iskanje medicinske oskrbe.


Izkoristite zdravstvene podatke, ki so pri roki, za pogovor z zdravnikom!

Zdravniški obiski so lahko stresni za starejše osebe in njihove negovalce. Po drugi strani pa zdravniki prosijo za nekatere objektivne meritve zdravstvenega stanja npr. krvni tlak, sr?ni utrip, glikemija, teža, spremembe režima zdravljenja in druge. Zaradi zdravstvenih meritev v mobilni napravi lahko postopek izmenjave informacij postane bolj u?inkovit in lahko prepre?i napake zaradi napa?nega komuniciranja. Poleg tega lahko pove?a zadovoljstvo oseb z oskrbo in pove?a njihovo sodelovanje in samooskrbo. Uporaba novih tehnologij za komunikacijo v zdravstvu lahko izboljša kakovost oskrbe na podlagi natan?nih in pravo?asnih podatkov.


MVP_image2

Enostavno in uporabno

Starejša oseba mora nositi pametno uro in prejeli boste vse potrebne podatke: opozorila, lokacijo, zdravstvene podatke.


Kako IONIS-S deluje?

Aplikacija IONIS je povezana s portalom IONIS-S, ki upravlja s podatki in jih nato prikaže na vašem telefonu, tabli?nem ra?unalniku ali ra?unalniku. Podatki se varno prenašajo in varujejo v skladu z uredbo EU o zdravstvenih podatkih.


IONIS S

IONIS S je naša prva rešitev za pomo? družinam, ki skrbijo za ljudi z demenco v zgodnji fazi.Vsebuje pametno uro ter vmesnik, ki omogo?a preprosto vklu?evanje naprav za spremljanje zdravja. Na portalu IONIS lahko nastavite opomnike, spremljate podatke o fizi?nem stanju in lokaciji svoje ljubljene osebe.

 

It cost 15-20 dollars to make shoes anyways so why spend thousands or hundreds of dollars on shoes when You can get reps for cheaper AND THE SAME MATERIALS

 

I feel like StockX send people back fakes after having the real ones sent in, not like you can mark a ds pair lol

 

I know a website that You can get vapes wirhout ids and cheap authentic shoes

 

Joseph Blanchard how is it better than the real thing if they're so clearly fake??? lmao the materials are cheaper the designs aren't 1: 1. Look at all the rep yeezys why do you think it takes them 8-9 iterations to even get CLOSE to making them 1: 1

 

I have about 40 pairs of replica shoes. I go for real hyped drops but always sell if I win the draw I just prefer reps. I have a good job I just don't agree with paying more than 200$ for a shoe

 

I been wanting that third pair of Jordans so bad but I wasn't bout to drop half a stack for them neither. Let me go cop some replicas frfr

 

You can contact me by WhatsApp +8613799663329. I am China high quality replica shoes factory. We always sell these high quality replica shoes. We can send you Blog and photos of the shoes to you

 

Y'all really think shoes are made in China, Nike and adidas has factories in Vietnam dumbass


Sestavni deli IONIS S:

 • Pametna ura

 • Vmesnik

 • Programska oprema (na pametni uri, ra?unalniku, pometnemu telefonu)

 • IONIS portal.


Postopoma bomo uvaljali nove IONIS funkcije.


IONIS S:

 • Osnovno dolo?anje pozicije osebe v zaprtih prostorih (Ali je doma? Ali se premika? Od kdaj se oseba ne premika ve??)
 • Dolo?anje pozicije osebe na prostem z navidezno geografsko mejo
 • Koledar, opomniki in opozorila
 • Vklju?evanje naprav za spremljanje fizi?nega stanja (naprave za spremljanje fizi?nega stanja je mogo?e brez težav povezati, naprave je mogo?e tudi kupiti na vašo željo)
 • IONIS S HW: vmesnik, pametna ura.


IONIS M:

 • Izboljšanje dolo?anja pozicije osebe v zaprtih prostorih (Ali je doma? V kateri sobi je? Ali se premika? Od kdaj se ne premika ve??)
 • Zaznavanje tavanja (zunaj)
 • Podporne storitve za dolo?anje pozicije osebe v zaprtih prostorih (glej podrobnosti v Dodatku 1: Podpora IONIS in cene BZN)
 • Dolo?anje pozicije osebe na prostem z navidezno geografsko mejo
 • Koledar, opomniki in opozorila
 • Vklju?evanje naprav za spremljanje fizi?nega stanja (naprave za spremljanje fizi?nega stanja je mogo?e brez težav povezati, naprave je mogo?e tudi kupiti na vašo željo)
 • Integracija senzorjev za avtomatizacijo doma – pametni dom (senzorje je mogo?e brez težav povezati, naprave je mogo?e tudi kupiti na vašo željo)
 • Nadzor spanja
 • IONIS M HW: vmesnik, pametna ura.


IONIS M+:

 • Izboljšanje dolo?anja pozicije osebe v zaprtih prostorih (Ali je doma? V kateri sobi je? Ali se premika? Od kdaj se ne premika ve??)
 • Zaznavanje tavanja (zunaj)
 • Zaznavanje padca
 • Podporne storitve za dolo?anje pozicije osebe v zaprtih prostorih
 • Dolo?anje pozicije osebe na prostem z navidezno geografsko mejo
 • Koledar, opomniki in opozorila
 • Vklju?evanje naprav za spremljanje fizi?nega stanja (naprave za spremljanje fizi?nega stanja je mogo?e brez težav povezati, naprave je mogo?e tudi kupiti na vašo željo)
 • Integracija senzorjev za avtomatizacijo doma – pametni dom (senzorje je mogo?e brez težav povezati, naprave je mogo?e tudi kupiti na vašo željo)
 • IONIS M+ HW: vmesnik, pametna ura.


IONIS L:

 • Namestitev sistema za dolo?anje pozicije osebe v zaprtih prostorih (Ali je doma? V kateri sobi je? Ali se premika? Od kdaj se ne premika ve??)
 • Zaznavanje tavanja (zunaj)
 • Dolo?anje pozicije predmeta
 • Montaža sistema za dolo?anje pozicije osebe v zaprtih prostorih
 • Zaznavanje padca
 • Dolo?anje pozicije osebe na prostem z navidezno geografsko mejo
 • Koledar, opomniki in opozorila
 • Vklju?evanje naprav za spremljanje fizi?nega stanja (naprave za spremljanje fizi?nega stanja je mogo?e brez težav povezati, naprave je mogo?e kupiti na zahtevo)
 • Integracija senzorjev za avtomatizacijo doma – pametni dom (senzorje je mogo?e brez težav povezati, naprave je mogo?e tudi kupiti na vašo željo)
 • IONIS L HW: vmesnik, pametna ura, nameš?anje in tag nalepka.


Brošura