IONIS S Solution (PL)


ZMNIEJSZ OBCIĄŻENIE RODZIN OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI Z ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI

IONIS to usługa dla opiekunów osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi i we wczesnych stadiach demencji.

IONIS zapewnia pomoc w zakresie bezpiecznego i niezależnego życia
przy wsparciu inteligentnych technologii wspomagajacych.

IONIS S to nasze pierwsze rozwiązanie pomagające rodzinom opiekującym się osobami z zaburzeniami poznawczymi. W jego skład wchodzi smartwatch i bramka umożliwiająca obsługę urządzeń medycznych.

MVP_image1

Wiedz, gdzie jest twój bliski przez całą dobę!

Osoby starsze są bardziej narażone na incydenty, takie jak upadki i urazy, omdlenia oraz udar mózgu. Wiele z tych osób ma przewlekłe choroby, które mogą ulec zaostrzeniu. Nagłe, ostre choroby, np. infekcje dróg oddechowych mogą powodować szybkie pogorszenie stanu zdrowia. Wszystkie te stany wymagają szybkiej reakcji i leczenia w celu przywrócenia optymalnego stanu zdrowia. Nagłe zmiany samopoczucia zwykle wpływają na codzienną aktywność i upośledzają mobilność. Dlatego możliwość monitorowania lokalizacji starszego członka rodziny może zwiększyć jego bezpieczeństwo, a także wspierać pewność siebie starszej osoby.

Ponadto osoby z zaburzeniami poznawczymi mogą doświadczyć z wielu przyczyn nagłej zmiany zdrowia psychicznego zwanej ostrym stanem splątania lub majaczeniem. Ponadto mogą się czuć zdezorientowane w miejscu, szczególnie w nowym otoczeniu. Dlatego w takich sytuacjach monitorowanie lokalizacji na zewnątrz może być bardzo pomocne.


Bądź poinformowany na czas, jeśli pogarsza się stan zdrowia Twojego bliskiego!

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia osób starszych może być spowodowane wieloma przyczynami, w tym infekcjami, odwodnieniem, zaburzeniami równowagi elektrolitowej, biegunką, upadkami, błędami w stosowaniu leków i wieloma innymi. Szybka reakcja i udzielenie pomocy medycznej są kluczowe dla rozpoczęcia odpowiedniego leczenia i zapobiegania powikłaniom. Starsza osoba może nie zdawać sobie sprawy, jak poważna jest sytuacja i może myśleć, że „złe samopoczucie” jest czymś normalnym. Możliwość dostępu do parametrów zdrowotnych przez opiekuna stwarza okazję do wczesnego rozpoznawania problemów zdrowotnych i szybkiego poszukiwania opieki medycznej.


Skorzystaj z dostępnych danych zdrowotnych w rozmowach z lekarzami!

Konsultacje lekarskie mogą być stresujące dla osób starszych i ich opiekunów. Z drugiej strony, lekarze proszą o obiektywne wskaźniki stanu zdrowia, np. wartości ciśnienia tętniczego krwi, częstość akcji serca, zakresy glikemii (stężenia glukozy we krwi), masę ciała, zmiany w schemacie leczenia i inne parametry. Posiadanie danych dotyczących stanu zdrowia w urządzeniu mobilnym może usprawnić proces wymiany informacji i zapobiec błędom wynikającym z trudności w komunikacji. Ponadto może wpłynąć na poprawę zadowolenia pacjenta z opieki i zwiększyć jego niezależność i zdolność do samoopieki. Korzystanie z nowych technologii komunikacji w ochronie zdrowia może poprawić jakość opieki w oparciu o dokładne i aktualne dane.


MVP_image2

Łatwy i użyteczny

Twój bliski musi tylko nosić zegarek typu smartwatch, a Ty otrzymujesz wszystkie potrzebne informacje: alerty, jej (jego) lokalizację, dane zdrowotne.


Jak działa IONIS?

Aplikacja IONIS jest połączona z portalem IONIS, który zarządza danymi i wyświetla je na ekranie telefonu, tabletu lub komputera. Dane są bezpiecznie przesyłane i zabezpieczane zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym danych zdrowotnych.


IONIS S

IONIS S to nasze pierwsze rozwiązanie pomagające rodzinom opiekującym się osobami z zaburzeniami poznawczymi. W jego skład wchodzi smartwatch i bramka umożliwiająca dołaczenie i obsługę urządzeń medycznych. W portalu IONIS można ustawiać przypomnienia, obserwować dane dotyczące stanu zdrowia i ustalić lokalizację swojej ukochanej osoby.


komponenty IONIS S:

 • smartwatch

 • bramka

 • oprogramowanie (zegarka, komputera PC, smartfonu)

 • portal IONIS.


Zamierzamy sukcesywnie uruchamiać nowe funkcje IONIS.


IONIS S:

 • podstawowa lokalizacja w pomieszczeniach (czy osoba jest domu? czy się porusza? Od kiedy się nie rusza?)
 • lokalizacja na zewnątrz z sygnalizacją opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • dołączanie urządzeń medycznych (urządzenia można dokupić i bezproblemowo dołączyć do systemu)
 • urządzenia w pakiecie IONIS S: bramka, smartwatch.


IONIS M:

 • usprawniona lokalizacja w pomieszczeniach (czy osoba jest w domu?, w którym pomieszczeniu?, czy się porusza? od kiedy się nie rusza?)
 • detekcja błądzenia
 • dodatkowe usługi związane z lokalizacją w pomieszczeniach (szczegóły w Załączniku 1: Wsparcie IONIS i ceny od BZN)
 • lokalizacja na zewnątrz z sygnalizacją opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • dołączanie urządzeń medycznych (potrzebne urządzenia można dokupić i bezproblemowo dołączyć do systemu)
 • dołączanie czujników automatyki domowej (potrzebne czujniki można dokupić i bezproblemowo dołączyć do systemu)
 • monitorowanie snu
 • urządzenia w pakiecie IONIS M: bramka, smartwatch.


IONIS M+:

 • usprawniona lokalizacja w pomieszczeniach (czy osoba jest w domu?, w którym pomieszczeniu?, czy się porusza? od kiedy się nie rusza?)
 • detekcja błądzenia
 • detekcja upadku
 • dodatkowe usługi związane z lokalizacją w pomieszczeniach
 • lokalizacja na zewnątrz z sygnalizacją opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • dołączanie urządzeń medycznych (potrzebne urządzenia można dokupić i bezproblemowo dołączyć do systemu)
 • dołączanie czujników automatyki domowej (potrzebne czujniki można dokupić i bezproblemowo dołączyć do systemu)
 • urządzenia w pakiecie IONIS M+: bramka, smartwatch.


IONIS L:

 • zainstalowany system lokalizacyjny (czy osoba jest w domu?, w którym pomieszczeniu?, czy się porusza? od kiedy się nie rusza?)
 • detekcja błądzenia
 • lokalizacja obiektów
 • usługi instalacji systemu lokalizacyjnego
 • detekcja upadku
 • lokalizacja na zewnątrz z sygnalizacją opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • dołączanie urządzeń medycznych (potrzebne urządzenia można dokupić i bezproblemowo dołączyć do systemu)
 • dołączanie czujników automatyki domowej (potrzebne czujniki można dokupić i bezproblemowo dołączyć do systemu)
 • urządzenia w pakiecie IONIS L: bramka, smartwatch, zainstalowane węzły i etykiety.


Ulotka